شرکت/سازمان: بزم آرای کویر


دسته بندی: مراکز رشد


زمینه فعالیت: کشاورزی


دستاورد: زنجیره ی تامین خوراک کامل دام بر پایه‌ی گیاه علوفه‌ای خارشتر

61dd0d12-e843-4aec-9252-61b39d5b2e12.jpg

معرفی شرکت/سازمان

شرکت طی چندسال تحقیق و پزوهش بر روی گیاه خارشتر و انجام آزمایش‌های متعدد و برداشت این گیاه از زمین‌های کشتورزی آیش و هچنین اراضی کشاورزی که به علت کمبود آب رها شده بودند و فرآوری وترکیب آن با محصولات دیگر طبق جیره ای که توسط جیره نویسان مجرب تنظیم شده است، توانسته نسبت به تولید نمونه ی محصول اقدام کند. ضمنا در اقدامی دیگر شرکت موفق به فرآوری و آماده سازی بذر این گیاه جهت کشت شده است.


دستاوردها

ویدئوها


اطلاعات تماس

مدیرعامل/ریاست مسعود حجی
شماره تماس 09123321328
ایمیل masoud.hajji@yahoo.com
وبسایت
لینکداین
اینستاگرام
آدرس

دانلود کاتالوگ ها