شرکت/سازمان: امداد گیاه آریا


دسته بندی: شرکت های فناور


زمینه فعالیت: کشاورزی


دستاورد: تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات ( اینسکتاریوم )

411da478-ca7b-4baf-8b0b-48c8cc7ed61d.jpg

معرفی شرکت/سازمان

اینسکتاریوم آریا از سال 1392 به منظور تولید تجاری حشرات مفید مؤرد استفاده در مبارزه بیولوژیک با آفات گلخانه ای با بهره گیری از نیروهای متخصص بومی این رشته تا سال 1397 فاز اول تحقیقاتی خود را با تولید دانش فنی موضوع یاد شده موفق به تولید تجاری 3 نوع استراتژیک حشرات فوق الذکر به پایان رسانیده و از دی ماه سال 1397 طی قرارداد فروش منعقده با معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان تهران وارد بازار مصرف این محصولات گردید.


دستاوردها

ویدئوها


اطلاعات تماس

مدیرعامل/ریاست الهام داودی ترشیزی
شماره تماس 09216112176
ایمیل aryainsect@hotmail.com
وبسایت
لینکداین
اینستاگرام
آدرس

دانلود کاتالوگ ها