نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با تیبا الکترونیک آسمان
مدیرعامل کیوان میرزاحسینی
شماره تماس 09363438084
ایمیل tiba.22000@yahoo.com
وبسایت www.gmte.ir
لینکداین
اینستاگرام
آدرس
نمایشگاه مجازی -