نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با بهساز گوهر پارس
مدیرعامل مهدی رضائی کهخائی
شماره تماس 09120739440
ایمیل rezaei@shahroodut.ac.ir
وبسایت
لینکداین
اینستاگرام behsaz.gohar.pars.co@
آدرس
نمایشگاه مجازی -