نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با نوید نهادگان نو قومس
مدیرعامل نوید مسعودیان
شماره تماس 09122317099
ایمیل nvd_masoudian@yahoo.com
وبسایت www.navidno.com
لینکداین
اینستاگرام
آدرس دامغان خیابان باغ جنت شرقی. آزمایشگاه دکترمسعودیان
نمایشگاه مجازی -