نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با پرتو تجهیز بعثت
مدیرعامل رضا قلی پور پیوندی
شماره تماس 09125574566
ایمیل rgholipour61@gmail.com
وبسایت www.rghp.ir
لینکداین
اینستاگرام
آدرس
نمایشگاه مجازی -