نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با طراحی و مهندسی بدیع پترو
مدیرعامل رامین کریم زاده
شماره تماس 09122970633
ایمیل ramin@modares.ac.ir
وبسایت
لینکداین
اینستاگرام
آدرس
نمایشگاه مجازی -