نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با فناوری ایرانیان پژوهش نصیر
مدیرعامل رضا افضل زاده
شماره تماس 09123842826
ایمیل iranpajoh@gmail.com
وبسایت www.fapan.ir
لینکداین
اینستاگرام
آدرس
نمایشگاه مجازی -