نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با فناوران کشت بافت نیلگون
مدیرعامل ابوذر جعفری چاشمی
شماره تماس 09125317246
ایمیل achashmi3@gmail.com
وبسایت
لینکداین
اینستاگرام
آدرس
نمایشگاه مجازی -