نمایشگاه مجازی -
اطلاعات تماس با زیست فناور توران
مدیرعامل معصومه نوری
شماره تماس 09127731032
ایمیل s.nouri2007@yahoo.com
وبسایت
لینکداین
اینستاگرام
آدرس
نمایشگاه مجازی -